Od roku 1992 pro Vás vypracováváme projektové dokumentace v oboru občanské a bytové výstavby, zdravotnických objektů, průmyslových a inženýrských staveb.Díky vyvážené profesní skladbě pracovníků pro Vás můžeme zajistit dokumentaci pro nově realizované stavby, rekonstrukce a přístavby, zaměření i stavebně statické posouzení stávajících stavů.Rozsah dokumentace a služeb podle individuálních požadavků investora. Sídlo společnosti je v Hradci Králové.

.

Služby

- projektové práce

 • architektonické a urbanistické studie
 • projekty k územnímu a stavebnímu řízení
 • projekty pro realizaci staveb
 • dodavatelská dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • stavebně statické posudky
 • tepelně technické posouzení budov
 • dokumentace požárního zabezpečení
 • rozpočtová dokumentace
 • průkazy energetické náročnosti objektů
 • energetické audity

- investorsko-inženýrská činnost

 • zajištění územního a stavebního povolení
 • poradenské služby investorovi
 • výběr dodavatele stavby
 • organizace veřejné soutěže

- technické dozory

Kontakt

- adresa

 • Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

- fakturace

 • ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
  společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 • registrace v OR HK odd. C, vl. 2365
 • IČ: 47450347
 • DIČ: CZ47450347

- e-mail

- telefon

 • sekretariát: +420 495 408 512
 • jednatel: +420 495 545 304
 • projekce: +420 495 409 006
 • fax: +420 495 545 304             >>více kontaktů...